Случва ли ви се да се сблъсквате с едни и същи проблеми, които често са в една сфера на живота ви? Усещате ли, че имате потенциал, но нещо непрекъснато ви дърпа назад? Чудили ли сте се защо някои хора срещат проблеми със здравето си, бедността, нездравословни връзки или ниско самочувствие, а други не?

Истината е, че отговорите на тези въпроси биха могли да се крият в числото на живота ви. Предизвикателствата, през които трябва да преминете в този живот са закодирани в числото на живота ви. То се определя с помощта на нумерологията - древна наука за числата, създадена от Питагор, преди цели 2500 години.

Когато сте наясно с предизвикателствата на сегашното си прераждане, ще можете да ги приемете като част от пътуването на вашата душа. Така ще спрете да ги възприемате като недостатъци, а като част от себе си, върху която трябва да работите активно.

Числата на живота са девет и всяко от тях се характеризира с различни предизвикателства и трудности. Те се пресмятат на базата на датата ви на раждане.

Как да изчислим числото на живота си:

Целта е да сведете деня, месеца и годината, в която сте родени до едноцифрено число. Просто съберете 1 по едно по едно числата, с изключение на 11 и 22 - те не се събират.

Например, когато човек е роден на 19 януари 1949 г., за да научи кое е неговото число, трябва да събере отделните цифри (1+9+1+1+9+4+9) и получената сума да сведе до едноцифрен сбор (в случая 34=3+4 = 7).

Например човек, който е роден на 11. 12. 1969 г. би трябвало да направи следните изчисления: 11 + 1+2 + 1+9+6+9= 39, 3+9=12, 1+2=3

Има още една последна тънкост при изчисляването на числото на живота ви, ако рождената дата се редуцира до 11, 22 или 33, тя не се редуцира до 2, 4 или 6, а остава така. Като 11 съответства на 2, 22 - на 4 и 33 - на 6.

Число на живота 1

Цел на живота: Да се превърнете в независима личност, която ръководи другите и минава по неутъпкани пътища.

Предизвикателства: Да се научите да разчитате на себе си и да бъдете в хармония с другите. Да преодолеете чувството, че сте различни от другите, сами и неразбрани.

Потенциал за успех: По-скоро да ръководите, отколкото да следвате. Използвайки своите качества и индивидуални характеристики, възможностите за успех ще се разкрият сами пред вас.

Число на живота 2 или 11/2

Цел на живота: Да се превърнете в помощник за останалите, който разбира, утешава, подкрепя и/или лекува другите.

Предизвикателства: Да се научите да владеете и балансирате емоциите си. Да преодолеете несигурността и липсата на високо себеоценка.

Потенциал за успех: Да създадете здравсловен баланс между даването и получаването. Използвайки своите креативни способности да помагате на другите, увеличавате собствената си способност за успех.

Число на живота 3

Цел на живота: Да се превърнете в креативен свободно изразяващ се човек, който споделя с останалите своите творчески дарби, за да повдигне духа им.

Предизвикателства: Да се научите да не критикувате и да се оплаквате, нито пък да преувеличавате негативните аспекти на дадената ситуация. Да се научите да бъдете отговорни, организирани, дисциплинирани и съсредоточени.

Потенциал за успех: Да изразявате себе си и своите заложби по един здравословен начин. За вашия личен успех е много важно да споделяте дарбите, които са ви дадени, с останалите.

Число на живота 4 или 22/4

Цел на живота: Да се превърнете в "строител", който внася стабилност, организация и ред в средата, която го заобикаля.

Предизвикателства: Да се научите да бъдете адаптивни към нещата, които се променят. Да устоявате на предизвикателствата и да се научите да се справяте с чувството, че сте ограничени.

Потенциал за успех: Да изградите стабилна и сигурна основа за своето бъдеще. Ще постигнете истинската задача на своя живот като успеете да внесете устойчивост на места, на които властва дисхармония и хаос.

Число на живота 5

Цел на живота: Да се превърнете в свободен приключенец, който има широк опит в живота и който споделя наученото с останалите.

Предизвикателства: Да са научите на самодисциплина и умереност. Вместо да се поддаде на пристрастеност (или други форми на бягство), вие трябва да намерите здравословни начини, чрез които да стимулирате на сетивата си.

Потенциал за успех: Използвайте личните си качества, таланти и различни интереси, за да помагате на останалите.

Число на живота 6 или 33/6

Цел на живота: Да се превърнете в отговорен помощник, който служи на обществото и го подкрепя. Тук става въпрос за любими хора, приятели и семейство.

Предизвикателства: Да научите и да приемеш своите недостатъци, както и тези на останалите. Необходимо е да откриете и златната среда между това да помагаш и да помагаш прекалено много. Трябва да научиш, че от непоисканото добро няма смисъл.

Потенциал за успех: Балансът в помощта, която предлагате е най-важното нещо, на което трябва да се научиш, за да постигнете успех.

Число на живота 7

Цел на живота: Да откриете истината и дълбокият, духовен смисъл на нещата.

Предизвикателства: Да бъдете толерантни, отворени и да вярвате на другите. Да превъзмогнете самотата и изолирането от света. Да се научите да изразявате емоциите и привързаността си. 

Потенциал за успех: Добре е да отделяте време, което да прекарвате насаме, за да откриете дълбочината на нещата, които ви занимават. Това е и пътят на успеха в сегашния ви живот.

Число на живота 8

Цел на живота: Да се превърнете в бизнес ориентирана личност и/или в човек, който ръководи останалите. 

Предизвикателства: Необходимо е да работите по проблемите на личната сила. Да се научите да не позволявате на нищо и на никой да ви я отнемат. Да превъзмогнете съзнанието на жертвата и/или ниското си самочувствие. 

Потенциал за успех: Балансирайки собствената си сила и научавайки се да "жонглирате" с изобилието, което ви предоставя живота, ще постигнете сигурен успех.

Число на живота 9

Цел на живота: Да се превърнете в човек, който помага на останалите и трябва да помогне на света да стане по-добро място.

Предизвикателства: Да се научите да приемате лошите моменти от миналото и да продължите напред. Да превъзмогнете чувството си на изоставеност. Да можете да приемате и прощавате на всички, които са ви причинили болка.

Потенциал за успех: Можете да постигнете целта на живота си като помагате на всички около себе си и не ги критикувате.