Той ѝ каза: “Довечера трябва да се видим. Имам изненада за теб!“ Тя дълго се чуди какво ли е намислил, какво ли би ѝ подарил… Може би телефон!?… Не, сигурно скъпа козметика… Или вечеря в скъп ресторант, за която тя мечтаеше…

Мислите за възможни подаръци я бяха обсебили тотално! Когато той ѝ се обади, че е пред тях, тя се разтрепери и трескаво започна да препуска по стълбите, влетя в колата и… Ооо! Пред очите ѝ стоеше кукла, а той щастлив ѝ каза: “За теб е!“

Разочарована, тя грабна и запрати куклата на пътя! Той я погледна с недоумение и я попита: “Но защо я изхвърли???“"Защото не ми харесва!" – Той изскочи от колата и отиде да вземе куклата, обърна се и понеже беше твърде развълнуван, не успя да види приближаващата се кола, която го отнесе и го уби!

В деня на неговото погребение, тя плачеше неспирно и притискаше куклата близо до сърцето си… В този момент куклата проговори: “Ще се омъжиш ли за мен?“ Тя онемя и изпусна куклата, а от нея се търкулна кутийка с две халки!

Неизвестен автор