Искате по-добре да опознаете себе си и основните си качества? Тогава отговорете на 12-те въпроса, които сме ви подготвили. Те са разделени по 3 в 4 групи. Отговаряйте срещу всеки въпрос с "да" или "не".

Група 1

Можете ли да говорите неистини?

Примирявате ли се със своите недостатъци?

Лесно ли променяте мнението си?

Група 2

Обичате ли да говорите за себе си?

Чувствате ли се свободно в непозната компания?

Имате ли доверие на хората?

Група 3

Обичате ли да ви хвалят?

Доволен ли сте от себе си?

Често ли говорите за недостатъците на другите?

Група 4

Довеждате ли започнатото дело до край?

Настойчив ли сте при постигането на целите си?

Инициативен ли сте в работата си?

Метод за оценяване на резултатите от теста

Анализирайте поотделно всяка група отговори: ако повечето от тях са положителни, поставете цифрата 1; ако преобладават отрицателните- поставете цифрата 0. Така ще получите отговор, който се състои от 4 цифри. Разберете какви черти са присъщи на характера ви. Възможно е някои от тях да ви изненадат и дори да не ви харесат. 

Ето и цифровите комбинации, които показват, че вие сте:

1111 - енергичен, общителен, но влюбен в себе си и непоследователен;

1000 - безпринципен, потаен, бездеен, невзискателен към себе си;

1001 - мързелив, затворен, слабохарактерен, но самолюбив;

1011 - необщителен, самолюбив, с твърди убеждения, деен;

0111 - принципен, делови, лесно сближаващ се с хората, но високомерен;

0110 - честен, настойчив, грижовен;

0100 - възпитан, простодушен, последователен, но и пасивен

0000 - муден, необщителен, неумеещ да си поставя ясни цели и да ги постига;

1010 - деен по натура, но скромността, затвореността и мекушавостта ви пречат да преуспеете в живота;

1110 - трудолюбив, но спокойно отстъпващ на другите първенството в конкурентната борба, освен това не можете да хитрувате;

1100 - простодушен, скромен, искрен в постигането на целите си, не по-малко искрено се придържате ту към едни, ту към други, понякога противоположни, убеждения;

0001 - честен, но твърде потаен, животът ви се усложнява от не най-удачното съчетание на самоувереност и инерция;

0011 - надменен и неискрен, при постигане на целта - волеви, неуморим;

0101 - комуникативен, открит и целеустремен: към това могат да се прибавят хазартност и делови умения;

1101 - слабохарактерен, простодушен, освен това ленив и себелюбив;

0010 - упорит, работяга, но твърде необщителен.