Страхът не е нищо друго освен липса на любов.

Направи нещо с любовта, забрави за страха. Ако обичаш както трябва, страхът изчезва. Ако обичаш дълбоко, няма да откриеш страх. Страхът е негативност, липса. Това трябва да се разбере много, много дълбоко. Ако го пропуснеш тук, никога няма да си в състояние да разбереш естеството на страха. Той е като тъмнината.

Тъмнината не съществува, тя само привидно съществува. Всъщност тя е просто липса на светлина.

Светлината съществува - като махнеш светлината, и ето я тъмнината. Тъмнината не съществува, не можеш да премахнеш тъмнината. Каквото и да правиш, не можеш да премахнеш тъмнината. Не можеш да я донесеш, не можеш да я изхвърлиш. Ако искаш да направиш нещо с тъмнината, ще трябва да направиш нещо със светлината, защото може да се прави нещо само с това, което съществува. Изгаси светлината и ще се появи тъмнина; включи светлината и тъмнината я няма - но ти правиш нещо със светлината. Нищо не можеш да направиш с тъмнината.

Страхът е тъмнина. Той е липса на любов.

Автор: Ошо