Сложна материя са жените, сине.
Нали помниш?
Най-трудното нещо на света.
Е да спечелиш жена.

Жената е странно създание, сине.
Може да чака да й пишеш.
Само за да не ти отговори.
Може днес нещо да я разтопи.
А утре същото да я вбеси.
Може да те харесва.
Но да не бъде с теб.

Понякога няма значение.
Дали си й отварял вратите.
Дали си й палил цигарата.
Дали си й сипал виното.
Дали си и занесъл роза.
Понякога всичко е грешка.
Понякога нищо не е грешка.

Много е трудно да спечелиш една жена, сине.
Ако настояваш да плащаш сметката, ще те смята за натегач.
Ако не го правиш, ще те мисли за стиснат.

Ако говориш много, ще си самовлюбен.
Ако мълчиш много, ще си скучен.

Ако си много искрен, ще мисли, че я лъжеш.
Ако не си казваш всичко, ще мисли, че криеш нещо.

Ако я търсиш постоянно, ще каже, че я задушаваш.
Ако не я търсиш, ще каже, че не ти пука за нея.

С жените правилен подход няма, сине.
Всичко може да направиш както трябва.
И пак да не бъде твоя.
Всичко може да сбъркаш.
И пак да те обикне.

Защото какъвто и да си.
Когато тя.
Реши.
Че си нейният човек.
Нищо не може да я спре.

Там е работата, сине.
Че ние ги избираме.
Но те ни казват.
"Да."