Един пътник наближил някакъв голям град и попитал една старица, седнала край пътя:

- Какви са хората в този град?

- Какви бяха хората там, откъдето идваш?

- Ужасна пасмина - отвърнал пътникът. - Злобни, подли, отвратителни във всяко отношение.

- Аха - рекла жената, - същите ще откриеш и в този град.

Едва отминал първият пътник, ето че се спрял друг и също попитал що за хора живеели в града. Старицата отново го попитала какви били хората там, откъдето идвал странникът.

- Прекрасни хора - честни, трудолюбиви и щедри до един. Тръгнах си с мъка на сърцето - заявил вторият пътник.

Мъдрата старица рекла:

- Такива ще ги откриеш и в този град.