На 11 февруари светът отбелязва 12-ия Международен ден за безопасен интернет – една инициатива Програма "Безопасен интернет" на Европейската комисия, която с годините излезе извън рамките на Европа, за да обхване над 100 държави на 6 континента. Темата тази година ще бъде:

"Да създадем един по-добър интернет заедно!"

Целта на програмата е обществеността да бъде ангажирана с каузата за по-добра и безопасна интернет среда, както за децата ни, така и за всички млади хора. Координатор на събитията е Европейската мрежа от центрове за безопасен интернет Insafe чрез своите членове-национални центрове за безопасен интернет. От Европейската комисия призовават всички заинтересовани страни - деца и млади хора, родители и настойници, учители и възпитатели, индустрията и политиците, не само днес, но и за в бъдеще да работят заедно, за да се изгради по-добър интернет за всички, най-вече за идните поколения.