За първи път 8 май е отбелязан като Световен ден на Червения кръст и Червения полумесец през 1953 година. Тогава се навършват 125 години от рождението на Анри Дюнан – идеолог и създател на Международното червенокръстко движение.

Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец е международна хуманитарна организация. Нейните членове са над 97 милиона от цял свят и участват на доброволен принцип. Тя е създадена с цел да защитава живота и здравето на хората, както и да гарантира зачитането на правата на всички човешки същества. Нейна цел е да намалява, облекчава и по възможност – да предотвратява човешкото страдание. Също така се стреми да намали всеки вид дискриминация, основана на националност, раса, сексуална ориентация, пол, полова идентичност, религиозни вярвания, класа, вярност или политически убеждения.

Българският Червен кръст е част от Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец. Ежегодно по цял свят Червеният кръст и Червеният полумесец оказват подкрепа на 180 милиона души – с програми в общностите, с отговор при бедствия и възраждайки надеждата.

Няма друга кауза, която по такъв безспорен и категоричен начин да обединява хора с различни профсии и образование, с различна расова, национална, политическа и религиозна принадлежност. 250 милиона са червенокръстците в цял свят – една огромна армия в служба на хуманността, милосърдието и солидарността.

От много години на 8 май се придава по-универсално значение, подкрепят се индивидуални инициативи и обществени кампании не само за ролята и значението на националните червенокръстки дружества, но и за принадлежността на всяко от тях към световното движение на Червения кръст и Червения полумесец.

 

Източник: Уикипедия