Хора, които се влачат докато ходят


Невърнати телефонни обаждания


Мобилни телефони, които не работят или нямат батерия


Животни в клетка


Хора, които харесват сами статусите си


Хора, които са лоши танцьори


Закъсняващи влакове, автобуси и самолети


Хора, които се обличат прекалено обикновено


Лоша музика