Положително е бил роден под знака на Риби онзи, който е казал: “Не искам да ставам милионер - искам само да живея като милионер”. 

 
Типичните Риби не познават алчността. Те са по-скоро опасно безгрижни, когато става въпрос за финансовото им бъдеще. Не умеят да се оправят с парите си и то не защото са прахосници, а защото лесно се оставят да бъдат използвани от другите. Ако искате да измолите пари от някого, най-добре е да се обърнете към Риби. Те с удоволствие ще ви дадат и последния си петак. По тази причина роденият под знака Риби би трябвало да предостави управлението на финансовите си дела на някого, който умее това по-добре. От Рибите много рядко излизат добри бизнесмени. Важно е те винаги да имат до себе си партньор, който разбира от счетоводство. Иначе провалът им е почти сигурен.