Да се грижат за душата си

Риби са в най-добра форма, когато осъзнават, че най-висшият акт на служба е да служат на себе си и на своя дух. Когато хората от този знак влязат в синхрон със себе си, те са способни да проникнат в душевната си същност, която е нещо великолепно. Постигнат ли това, те стават достатъчно способни и мъдри, за да помагат на другите.
Вместо безполезни опити, Риби трбва да се научат да пожертват всичко, което ги ограничава или отвлича вниманието им. Когато се научат да го правят, те ще са готови да се свържат с истинското си Аз.