Места, които са прекалено горещи


Да изгубят слънчевите си очила


Замърсена вода


Хора, които се смеят прекалено силно


Хора, които бягат от отговорност


Алкохолиците


Да им бъде отказан достъп


Да носят очила с диоптър


Коли, които хабят енергия


Бавни шофьори