Казват, че събират позитивните качества на всяка една от останалите единадесет зодии, но имат своя индивидуалност, различна от останалите знаци. Рибите са безкомпромисни приятели. Не прощават. Когато се чувстват застрашени, те нападат или започват да отбягват човека, въвел ги в душевен дискомфорт, губейки вяра в приятелите си и превръщайки ги в скрити врагове. Лабилни и често с неправилна оценка за събитията и хората, карат приятелите им да се чувстват не на място. Те са свръхчувствителни и всяка непремерена дума ги наранява. За да може да помогнете на приятеля от тази зодия, трябва да се въоръжите с много търпение и да показвате изключителна привързаност.

Съвместимост:
Допълват се с другите водни знаци. Приятелство, базирано на здрави основи. Земните знаци с техния прагматизъм помагат на Рибите да развият своите таланти. Огънят и водата са полюсни стихии и въпреки, че взаимодействат благоприятно, с течение на времето се унищожават. Въздушните знаци учат Рибите да приемат живота по-философски, много често техните природи се оказват твърде противоречиви и не може да бъдат дълго време заедно.