Ще ви пращат сигнал след сигнал, но никога няма да дойдат директно при вас. Ще търсят погледа ви, ще си играят с косата си (ако имат такава), ще ви се усмихват, ще гледат нагоре, надолу..., но няма да съберат смелост да ви заговорят. Очакват от вас да поемете инициативата.

Малко са срамежливи, но в момента, в който се почувстват спокойни с вас, ще можете да се насладите на тяхната очарователна същност.