Един мъж решил да провери дали жена му още го обича. Написал ѝ прощално писмо, в което обяснявал, че не може да живее повече с нея и я напуска. Оставил писмото на нощното шкафче, след което се скрил под леглото, за да изчака жена му да се върне и да види реакцията й.

Мъжът знаел, че това е глупава и детинска постъпка, но на всяка цена трябвало да разбере какво чувства жена му към него. Той се надявал, че когато прочете писмото, тя ще започне да плаче, да звъни на приятели, да го моли да се върне…

Когато жена му най-после се прибрала вкъщи, видяла писмото и го прочела.
След няколко минути мълчание, тя взела химикал и започнала да пише нещо на листа хартия. После се преоблякла, като през цялото време се тананикала весели мелодийки. Изобщо не изглеждала разстроена или още по-малко съсипана от това, че мъжът ѝ я е напуснал.

Мъжът стоял шокиран под леглото. И тъкмо, когато си мислил, че няма накъде да стане по-зле и изведнъж съпругата му взела телефона и се обадила на някого. Той се заслушал в разговора на жена си:

- Здравей, скъпи! Готова съм и ще тръгвам вече. Що се касае до онзи глупак, май успях да се отърва веднъж за винаги от него. Как само съм могла да се омъжа за него? Колко жалко, че не те срещнах няколко години по-рано. Ще се видим след малко.

Затворила телефона и излязла от стаята.

След малко мъжът чул как се затваря входната врата. Жена му си отишла… Разстроен и със сълзи в очите, той излязъл изпод леглото и взел писмото, за да прочете какво е написала жена му там.

През сълзи той прочел: „Виждам краката ти да стърчат изпод леглото. Отивам до магазина за хляб. Ще се върна след 10 минути. Обичам те!”