Индустрията поставя ключови приоритети за устойчиво бъдеще и очаква да „чуе“ конкретни решения от властта на сцената на Българския Давос.

На 07 ноември в София Тех Парк ще се проведе третото издание на форума Powers Summit. Българският Давос е най-успешната платформа за градивен, оперативен диалог между власт, индустрия, бизнес лидери, наука и граждански сектор.

Тази година в панела „Устойчиво развитие“ ще вземат участие председатели, директори и декани от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската мрежа на глобалния договор на ООН, Българската стопанска камара (БСК), ИДЕС и Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.

Експертите в модула единодушно застават зад приоритетите, които не търпят отлагане и очакват конкретни решения от страна на властта в следващите от 6 до 12 месеца. Трите ключови за страната ни приорите са:

1. Създаване на Консултативен съвет към Министерски съвет, който да включва представители на заинтересованите страни (а не само ресорни министерства) и да обедини усилията на всички организации, работещи активно за постигане на Глобалните цели.

2. Ускоряване на работата по създаване на депозитна система в България и промяна в методиката на изчисляване на такса битови отпадъци на база генериран отпадък.

3. Ускоряване работата по транспониране на Директивата CSRD, с ясен ангажимент за: спазване на минималните предвидени изисквания в нея, на преходните периоди, и създаване на единна входна точка за публикуване на годишните доклади за дейността на дружествата. Спешно стартиране и изпълнение на мерките за подкрепа на бизнеса (с приоритет грантове) по европейските програми и по ПВУ и увеличаване на предвидения за тях ресурс, за да се ускори устойчивия преход.

Сред представителите на законодателната власт в Модула Устойчиво развитие ще бъдат:

Томислав Дончев - народен представител, ГЕРБ-СДС

Гроздан Караджов - народен представител, ПП "Има такъв народ"

Явор Божанков - народен представител , ПП “Продължаваме промяната”

Сред представителите на изпълнителната власт в Модула Устойчиво развитие ще бъдат:

Кирил Вътев - Министър на земеделието и храните Р. България

Юлиян Попов - Министър на околната среда и водите Р.България

Георги Клисурски – Зам.министър на финансите Р.България

и Д-р Бойко Таков Изпълнителен директор ИАНМСП

Министри и политици ще има възможността да „чуят“ и реагират на тези приоритети на 7 ноември, когато Powers Summit 2023 ще се превърне в платформа за съвместно търсене на решения за бъдещето на България.

Ако не сте успели да си гарантирате своето място на срещата на върха сред бизнес лидерите на България и властта - все още имате шанс!

Отворен е лист на чакащи и при наличие на отказ от страна на посетител - организаторите ще ви уведомят на принципа “първи по записване - първи по право” ако има наличен свободен билет за вас.

За допълнителна информация, моля посетете сайта на Powers Summit.