Противно на общоприетото схващане, че жените се прахосници, те се оказват дори по-добри от мъжете в управлението на финансите. Ето защо дамите се справят по-добре със семейния бюджет, спестяванията и инвестициите си.

  • Инструкции: Една жена винаги ще попита за посоката, когато не може да се ориентира. Тя ще потърси помощ, ще поиска съвет, ще изслуша по-запознатите и ще се фокусира върху предприемането на корективни мерки във финансовия си план.
  • Фокусиране: За разлика от мъжете, жените имат по-дългосрочна перспектива и оценяват по-реално риска и дивидентите от спестяванията си. Въпреки че мъжете се смятат за по-дисциплинирани, жените започват да управляват своите финанси по-добре, след като са определи целите си.
  • Мониторинг: Докато мъжете се концентрират повече върху процента на възвращаемост на парите си и пазарните колебания, жените осъществяват по-голям контрол върху това как се изпълняват целите им. Когато една жена поеме контрола върху финансите си, тя се фокусира върху разходите и нуждите на семейството. 
  • Планиране: Мъжете са склонни да бъдат по-уверени в планирането за разлика от жените, които смятат, че нещата могат да се объркат. Те винаги имат резервен план и скътани пари.
  • Провал: Жените ще изпаднат в затруднено положение, ако не постигнат планираните цели. Подходът им да се справят с този неуспех обаче е по-разумен от този на мъжете в същата ситуация. Когато един мъж загуби пазарен дял, той може да стане агресивен и да се опита да купи още повече акции. Жените пък ще се върнат назад, ще мислят, планират и анализират защо се е стигнало дотук. Това им помага в реорганизацията на плановете за постигане на определени цели

Въпреки че този сценарий се променя, тъй като повечето жени не са еднакви, те притежават усет и интуиция, за които мъжете могат само да мечтаят.