Типът Генератор е най-често срещания, като 70 % от хората спадат към него. Генераторът има привличаща и обгръщаща аура. Силно енергиен тип е и заради дефинирания сакрален център може да работи много продължително време без да се умори, но за разлика от останалите типове, знае кога е преуморен и кога да спре и да си почине.

Много е важно да не се ангажира с дейности, които не му прилягат и които не са коректни за него, защото в противен случай ще се чувства разочарован, нескончаемото му количество енергия ще отива в грешна и неудовлетворяваща го посока и ще е постоянно недоволен.

Как Генераторът може да разбере кое решение е коректно за него и кое не?

Много важно за Генератора, както и за всички останали типове, е да не се оставят да бъдат подвеждани по ума и менталните си съждения за взимане на решение. В Хюман Дизайн системата умът спада към Не-Аза и ни подвежда заради прецеждането на вероятности, нерешителността и неизбежното връщане назад и постоянно премисляне, дали взетото решение е правилно или не. Чрез ума никога не бихме могли да взимаме коректни за нас решения. За това е добре да го ползваме, като външен авторитет за другите, но никога като свой собствен.

Препоръчително за Генератора е да слуша сакралния си център при взимане на решения. Това е неговият вътрешен авторитет. Важно е винаги да изчаква да има на какво да откликне: въпрос, предложение, усмивка, приканване, подходяща възможност, проявление от околната среда. Виждайки или чувайки предложенето, ще усети едно вътрешно „Ъ-хъ“ и затопляне или „Ъъъ“ и отдръпване от сакралния център (няколко сантиметра под пъпа). Реакцията от сакралния център е винаги правилния индикатор за него, дали да се впусне към нещото или не.

Как емоционалният Генератор да взима своите решения?

Генератор, който няма дефиниран емоционален център, знае правилния за себе си отговор още в момента, в който се натъква на възможността и не му трябва време за взимане на решение, докато при Генератора с дефиниран емоционален център е нужно да изчака няколко дни, за да усети сакралния си отклик в няколко различни настроения. Ако в 60-70% откликът е „Ъ-хъ“ и затопляне, предложеното е коректно за него. Не бива да търси 100% сигурност, защото при емоционалните хора няма такава.

Половината генератори са Манифестиращи. Каква е спецификата при тях?

Генераторът не трябва да прави нещата да се случват, а е по-добре да изчака правилните за него възможности да го намерят.

Ако обаче има дефиниран канал към центъра на Гърлото, Генераторът ще е Манифестиращ и ще има по-директен достъп до проявлението на своята енергия. Доста по-трудно ще му е да чака правилния отклик и да не се задейства сам към замислена от него цел, но е важно да се научи на търпение. 

Всеки Генератор, който започне да обръща внимание на сакралния си отклик и изненадите, които светът му предоставя, ще оцени красотата на това да спазва стратегията си, ще върви по пътя на най-малкото съпротивление и ще е напълно удовлетворен от живота, който живее.