Около 21% от хората са Прожектори. Те нямат нито дефиниран сакрален център, нито директна връзка между мотор и центъра на гърлото в дизайна си.
Аурата на Прожектора е фокусирана и поглъщаща (абсорбираща).

Каква е правилната стратегия за Прожектора?

На Прожектора не му се препоръчва да действа без официална покана, защото в противен случай среща съпротива. Правилната стратегия за прожектора е да изчака да бъде поканен и да откликне. Както във връзка с отношенията с хората, така и във връзка с активностите, които предприема и изборите, които прави. Ако натрапва мнението си, дава нежелани съвети, поема инициатива и действа без отклик, ще среща единствено огорчение и неудовлетворение от живота си.

Как ще бъде най-лесно за Прожектора да общува с другите?

Благодарение на аурата си Прожекторът има много добро познание за другия. Най-добре усеща чуждата енергия, когато общува на четири очи с един човек. Когато усети нещо, с което би могъл да помогне, му се препоръчва да задава въпроси, а не да дава съвети или натрапва мнение. Насочвайки другия с въпроси няма да срещне отблъскване, а и може да е наистина полезен.

Защо е важно с какви хора общува Прожекторът?

Прожекторът не е енергиен тип и има дарбата да насочва енергийните типове. Заради недефинирания сакрален център, той поема и увеличава сакралната енергия, бива обусловен от нея. Много е важно да внимава, какви хора приема в живота си, защото грешните ще имат неблагоприятно действие върху него.
Препоръчва му се да се научи да чете правилно енергията на другите, защото предназначението му е да управлява и насочва енергията им. Реализацията и постиженията на Прожектора зависят от наличието на точните хора в живота му.

Припознаването

Важно за Прожектора е да бъде припознат и оценен за качествата, които носи. Никога не бива той да се напасва спрямо нуждите на средата, а трябва да открие правилната среда, която го приема и признава потенциала, качествата и талантите му.

В дизайна на Прожектора може да има много различни конфигурации, които оформят три основни типа:

Енергиен Прожектор

Този прожектор има дефинирани един или повече двигатели (коренния център, центъра на сърцето или слънчевия сплит), но няма дефиниран сакралния център.

Той се намира под огромно напрежение да реализира енергията, която носи в себе си и за това трябва да е много внимателен какви покани поема и трябва да реагира единствено спрямо вътрешния си авторитет, който би могъл да е различен спрямо дефиницията, която носи.

Класически Прожектор

Този Прожектор няма дефиниран двигател, но има дефиниции под центъра на гърлото (далака, центъра на идентичност). Той е по-обективен спрямо поканите, които получава и приема. Усеща по-добре енергията на другите и много добре знае, кой е коректен към него и кой не.

Ментален Прожектор

Дизайнът на този вид Прожектор включва някоя от възможните комбинации между главата, аджната и гърлото, а от гърлото надолу няма дефиниции.
Много му е трудно да спре да се осланя на ума си, понеже там е единствената му дефиниция. Най-добре ще започне да чува вътрешния си авторитет и ще взима правилни за него решения, ако обсъжда нещата, които го вълнуват с друг човек. Така ще чува мнението си, но и мнението на другия. Ще усети реакцията си по темата и ще вземе коректно за него решение.