Рефлекторите са приблизително 1% от населението на Земята. Те нямат нито един дефиниран център. Всички останали типове функционират в обобщена импринтираща програма, произхождаща от Слънцето, докато Рефлекторът е единственият тип, който отразява импринтинга на Луната.

Аурата на Рефлектора е резистентна и тестваща. Всеки ден за Рефлектора е различен и самият той се променя непрестанно, защото за разлика от другите типове е дълбоко свързан както със заобикалящата среда, така и с транзитите на планетите.

Рефлекторът е много издръжлив заради резистентната си и тестваща аура и е единственият тип, който, ако функционира правилно трупа мъдрост през всички отворени центрове. Той е отворен за всичко, което преминава около него. Действа като огледало за другите, химията му усилва всеки и всичко и има потенциала да види онова, което действително се случва по недостъпен за другите начин. За него обуславянето не е това, което е за останалите типове.

Рефлекторът вижда различните, хората извън правилата. Има дарба да чете другия.

Каква да бъде стратегията на Рефлектора?

Рефлекторът е лунно създание. Заради отвореността му единственото стабилно нещо, на което би могъл да се оповава при взимането на своите решение, е движението на Луната. За 29,5 дни Луната минава всички 64 хексаграми в графиката на тялото. При Рефлектора Луната фиксира регулярен цикъл на обуславяне. Всеки месец тя минава през всички портали и активира все един и същи модел за рефлектора. Така той получава своята дефиниция.
Всички активирани портали в недефинираните центрове са рецептори и докато Луната следва своя цикъл, всеки месец минава през отсрещния на всеки от активираните портали, като по този начин създава дефиниции в определена последователност. Точно тези дефиниции са постоянното нещо в живота на рефлектора.

Поради тази причина Рефлекторът не бива да взима своите решения за по-малко 29,5 дни. Важно за него е да изчака Луната да направи един пълен цикъл, от момента на изникването на предложението или идеята. Така най-коректно за себе си би могъл да прецени, дали дадено нещо би било подходящо или неподходящо за него. Добре е през периода да обсъжда темата със заобикалящите, но не, за да чуе какъв съвет те ще му дадат, а за да артикулира личната си истина.

Колко важно е времето насаме за Рефлектора?

За Рефлектора е от изключителна важност да разполага с време насаме, за да се отърсва от чуждите енергии и влияния.

Защо е важно точното място за Рефлектора?

Всеки Рефлектор има недефиниран център Г, следователно той няма фиксирано усещане за идентичност и посока в живота. За да намери правилната посока и смисъл е много важно, какви места посещава. Ако е на място, където се чувства некомфортно, значи е с неподходящите хора и от там нищо хубаво не би произлязло.

Ако обаче е на място, което харесва и където се чувства добре, там среща подходящите за него хора и възможности. Обратното също е валидно: неправилните хора го водят на неподходящи за него места, от където се натъква на не добри за него предложения, докато благодарение на подходящите хора достига до подходящи за него места и възможности.

Кого да допуска Рефлектора в живота си?

Рефлекторът може да определи кой е чрез свързването си с другите и качеството на аурата, която те изграждат около него. Най-важният въпрос за него е да намери точната среда, точната общност. Трябва да е изключително внимателен да не е зависим от околните и е добре старателно да подбира, кого допуска в живота си.