Защо днешният празник се нарича Петдесетница? Това е петдесетият ден след Великден. 

Петдесетница е денят, на който се празнува рожденият ден на Христовата църква. На този ден Иси основава църквата на земята, като изпраща Светия дух. 

 Според преданието в Ерусалим на петдесетия ден след Пасха е имало много поклонници. Те се били събрали за големия юдейски празник, който отбелявзва Божието законодателство на планината Синай. 

По това време Божията майка и дванайсетте Христови апостоли се били събрали за молитва в къщата, в която преди петдесет дни вечеряли заедно с Исус Христос преди Пасха. 

Изведнъж се чул шум, появил се силен вятър и над главата на всеки от молещите се появили пламъци, които приличали досущ като огнени езици. 

Това бил Светият дух, който изпълнил апостолите и те започнали да славят Бога на непознати за самите тях езици. На този ден Христовите ученици получили силата да проповядват Христовото учение.