„Откровение на Йоан“, или още наричана „Апокалипсис“, е последната книга от Библията, тя е и единствената с пророчески характер. В нея се говори за появата на Пратениците на светлина – точно 144 000 на брой. Предполага се, че те ще спасят света по време на Апокалипсиса.

Тези хора ще притежават способността да виждат през завесата на мрака и ще успеят да подготвят света за нова ера, изпълнена с мир и просперитет. Пратениците на светлината се споменати и в Изумрудените скрижали, там също се казва, че те ще повдигнат завесата.

И наистина „апокалипсис“ означава точно това – „откриване“, „повдигане на завесата“, не означава буквално „край на света“, просто промяна на живота, който познаваме.

Много хора вярват в тази теория и я защитават с въртенето на Земята около центъра на галактиката, познат още като Кали Юга. Според тях Земята прави пълен кръг около галактиката на всеки 25 920 години и скоро ще завърши поредния кръг.

Според привържениците на тази теория тези 144 хил. избраници  ще са генетично програмирани с мисия и техните способности ще се проявят в решителния момент. Тяхната мисия ще бъде да спасят света, като излекуват и пробудят човечеството, за да осъзнаят останалите, че са живели в илюзия.

Как да разпознаеш дали си част от тези избраници? Според привържениците на теорията, това са основните характеристики на пратениците на светлината:

1. Те се отъждествяват с героични личности. Не спират да вярват в тях дори като възрастни.

2. Те усещат, че са предопределени за нещо повече, може би не знаят какво точно, но знаят, че ги чака нещо голямо. Това вътрешно усещане за предопределеност не може да бъде описано.

3. Те лесно разбират духовните концепции.

4. Те обичат хората, но виждат и грешките им.

 5. Те обичат не само хората, но и животните. Никога не проявяват жестокост към друго живо същество.

6. Те не търпят несправедливости и биха защитили по-слабия.

7. Те са жизнерадостни хора, от които струи светлина. Винаги се стремят да са позитивни.

8. Те успяват да вдъхновяват околните, дори и да не го забелязват.

9. Те умеят да съчетават противоположностите и да виждат нишките, които ги свързват – технологиите и природата, доброто и злото, науката и духовността.

Ако отговаряш на тези условия, може и да си богоизбрана, а може и да не си – като настъпи Апокалипсисът, ще разберем. Засега е ясно, че ако отговаряш на условията, то със сигурност си един добър човек!