В понеделник започват дебатите за услугата „обществени велосипеди” в София, налична в множество европейски столици.

Удобството й е, че чрез нея можете да избегнете натоварения трафик в града, да не се притеснявате, къде ще паркирате колелото си и дали ще ви го откраднат.

Първият етап предвижда изграждането на 33 велосипедни обменни станции на територията на центъра и на широкия център. На тези 33 велосипедни станции ще бъдат позиционирани малко над 400 велосипеда. На всяка велосипедна станция ще има от 12 до 15 велосипеда, а останалите места ще се празни, за да има къде да бъдат оставени ползваните вече велосипеди.

Бихте ли се възползвали от тази услуга?