Какви са поверията и легендите за 6-ти август - Преображение Господне?

Преображение Господне се чества на 6-ти август (и на 19-ти август по стар стил). Това е денят, в който се чества явяването на Спасителя в небесната слава през учениците му Петър, Йоан и Яков.

Преданието разказва, че юдейският народ не успял да познае в Христос месията, който очаквали, тъй като не разбрали, че в пророчествата става дума за не за земно царство, а за небесно; не за земна слава, а за вечни блага.

В беседванията на Исус с учениците Му той знаел, че ще бъде отхвърлен от първосвещениците и книжниците, че ще бъде убит и ще възкръсне на третия ден. Учениците се натъжавали от тези думи и Христос се показал на трима от апостолите в небесна слава, за да утвърди вярата им.

Христос се изкачил с тях на Таворската планина, отдалечил се от тях и се отдал на молитви. Тогава учениците заспали и когато се пробудили, видели Христос преобразен. Дрехите Му били бели като сняг, а лицето Му било изменено. Те беседвали с Него за страданията, които Му предстоят.

Изведнъж всички били осенени от светъл облак и от него се чул глас: "Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте!" (Матей 17:5). Учениците се изплашили и паднали ничком, но когато се изправили, видели Исус в обикновения Му вид. След това те слезли от планината, а Христос им забранил да говорят за това, което са видели, докато Той не възкръсне от мъртвите.

В християнския свят Преображение Господне се свързва с нова надежда и промяна. На този ден се разменят стоки и се правят панаири. Ако настъпи болест в семейството, се натопява връзка сушени плодове и болният трябва да се пие от водата, за да се преобрази болестта.

Стари традиции повеляват сватбите да се правят през месец септември, за да се сдобие семейството с наследник през юни, а булката да може да се захване с работа през летния период.

Вярва се, че на 6 август природата се преобразява и се обръща към зимата.

На Преображение Господне небето се отваря и ако някой го види, желанията му се сбъдват.

Преображение Господне е времето да се замислим за минали грехове, време да обърнем гръб на старите прегрешения и да се преобразим.