Двама близнаци решили да пътешестват.

- Да пресечем с кораб океана! - предложил първият.

Чудесно - съгласил се вторият - Но ако излезе буря? По-добре да се изкатерим на най-високата планина.

- Прекрасна идея - възхитил се първият - Обаче може да паднем. Не, да идем на Северния полюс!

- Да, обаче не е ли прекалено студено? А защо да не обиколим Земята по екватора?

Първият намерил и тази мисъл за великолепна, но добавил:

- Обаче...

Близнаците си приличали като две капки вода - и на двамата любимата им дума била "обаче". Именно заради тази нищо и никаква думичка те си останали цял живот в своето затънтено градче.

ПОУКАТА: Трудно е да разделиш на две магарета слама, когато едното от тях си ти.