- Ти трябва да си поредният търсач на щастието. - Каза старецът.
- Така е. - Отвърна младежът.
- А какво можеш да предложиш в замяна?
- Готов съм на всичко. - Каза решително младежът.
- Да искаш от мен щастие, ще е като да поискаш хубаво време. Едни обичат жегата, други студа. Какво точно искаш ти?
- Искам да съм богат, успял и да имам всичко.
Старецът бръкна в джоба си и извади два камъка, които постави на  масата.
- Щастието е скъпо удоволствие. Ако избереш правилния, ще получиш всичко, което искаш. Но сбъркаш ли, ще ти взема душата.

Младежът отстъпи назад.

- Казах ти, че щастието е скъпо удоволствие. - Старецът присви рамене.
Младежът си пое дълбоко въздух и отново пристъпи напред. Огледа внимателно камъните, които по нищо не се различаваха и взе единия.
- Правилно ли избрах? - Попита младежът.
- Ако до седем дни не си получил каквото искаш, значи изборът ти
е бил грешен и душата ти е моя.

Младежът стисна силно камъка в ръка и си тръгна със свито от страх сърце. Дните изминаха, но нищо в живота на младежа не се промени. Отчаян, той се върна при стареца, за да се моли за душата си.

- Нека позная. - Заговори старецът. - Искаш да не ти взимам душата.
- Как разбра? - Попита учудено младежът.
- Всички се връщат да молят за това.
Старецът погледна със съжаление младежа.
- Ще ти пощадя душата, ако ми отговориш на три въпроса. Кажи ми... Здрав ли си? Хората около теб здрави ли са? Любимата ти усмихва ли се?

Младежът отговори с "да" на всички въпроси.

- Поиска от мен да си богат...
Че какво по-голямо богатство има на този свят от здравето?

- Поиска от мен да си успял...
Че какъв по-голям успех може пожъне един мъж от усмивката на любимата си? Колкото и пари да спечелиш, каквото и да постигнеш, накрая не правиш ли всичко това за нея?

-Поиска от мен да имаш всичко...
Че какво по-ценно би могъл да притежаваш?

Младежът наведе смирено глава.

- Разбираш ли сега? Много хора притежават истинското щастие, но не го осъзнават.

Младежът се усмихна и си тръгна. Този път щастлив.