Една поучителна история, която трябва да препрочитаме по-често...

Един възрастен учител в Индия се уморил от постоянните оплаквания на ученика си. И така, една сутрин го изпратил да донесе сол. Когато се върнал, учителят накарал недоволния младеж да изсипе шепа сол в чаша с вода и после да я изпие.

– Какъв вкус има? – попитал той.

– Горчив – отвърнал ученикът.

Учителят се подсмихнал, а после казал на младежа да изсипе същата шепа сол в езерото. Двамата отишли мълчаливо до близкото езеро и когато ученикът хвърлил шепа сол във водата, старецът рекъл:

– Пий сега от езерото.

Когато водата докоснала устните му, учителят отново го попитал:

– Какъв вкус има?

– Сладък – гласял отговорът този път.

Тогава учителят седнал до младежа, който толкова много му напомнял на самия него, хванал ръцете му и казал:

– Разочарованието е шепа чиста сол – ни повече, ни по-малко. Но горчивината, която вкусваме, зависи от съда, в който се разтваря болката. Затова, когато си обезверен, когато ти отчаян, когато те боли, можеш единствено да разшириш собственото си възприятие… Не бъди чаша. Бъди езеро.