В Индия представата за рай е като дърво, което изпълнява желанията. Щом като седнеш под това дърво, всяко желание веднага ти се изпълнява. Няма никакво забавяне, никакъв временен промеждутък мужду желанието и неговата реализация.

Един човек, уморен легнал да спи под такова дърво и когато се събудил, почувствал силен глад и си помислил: Гладен съм. Как ми се иска да намеря малко храна отнякъде.

- И веднага от нищото се появила храна, направо изплувала от въздуха. Той бил толкова гладен, че не се замислил откъде е дошла храната и веднага започнал да яде.

След като утолил глада си, се огледал наоколо. Той бил доволен, но сега в него се появила друга мисъл: - Ако можех да пийна нещо...

В Рая няма забрани и веднага се появило хубаво вино.

И така, лежейки и пийвайки от виното, той започнал да размишлява: - Какво става, може би аз спя? Или тук има някакви привидения, които си правят шега с мен?

...И привиденията се появили. Те били ужасни, жестоки и отвратителни - точно такива, каквито си ги представял.

Той се разтреперил от страх и си помислил: - Ей сега ще ме убият!

...И те го убили!

Не забравяй, че ти си истинска Вълшебница и всичко, което си помислиш в миг тръгва към теб. Вселената не различава добро от лошо, тя ти изпраща това, което си си пожелала. Умът ти е толкова силен и могъщ инструмент, че може да превърне всяко твое желание в реалност - важното е да вярваш силно в него. За съжаление сме устроени така че много повече вярваме в негативните неща и подсъзнателно смятаме, че е по-вероятно точно те да ни се случат. Ти имаш силата и средствата да превърнеш живота си или в Рай, или в Ад, изборът е твой!