Един човек разговарял с Господ за Рая и Ада. Господ му рекъл:

- Ела да ти покажа Ада.

Влезли двамата в едно помещение, където група хора седели на маса около огромна паница с гозба. Всички до един били измъчени от глад. Всеки държал в ръката си лъжица, с която стигал до казана, но всяка лъжица била по-дълга от ръката, така че не можели с нея да стигнат до собствената си уста. Страданията им били ужасни.

- Ела сега да ти покажа Рая - рекъл след извесно време Господ.

Влезли в друга стая, която била същата като първата - паницата с гозба, група хора, същите лъжици с дълги дръжки... Но тук всички били сити и щастливи.

- Не разбирам, - рекъл човекът - защо тук всички са щастливи, а в другата стая нещастни, нали иначе всичко беше еднакво?

Господ се засмял:

- Много е просто. - рекъл - Тук са се научили да се хранят един друг.

Автор: Ан Ландърс