Група жаби подскачали из гората, но внезапно две от тях паднали в една дупка. Като видели колко е дълбока, другите решили, че с двете нещастни жаби е свършено. Пострадалите не искали да се предават и с всички сили се опитвали да изскочат от дупката. Останалите жаби гледали и коментирали, че усилията им са напразни. Едната жаба се обезкуражила от думите им, паднала долу и умряла.
Другата жаба продължила да скача толкова силно, колкото можела. Останалите й викали, че е по-добре да се откаже и да си остане в дупката. Но тя заподскачала още по-силно и най-накрая успяла да се измъкне. Когато другите я попитали не е ли чувала какво й говорят, тя им обяснила, че не е много добре със слуха и си мислела, че я окуражават.

Не подценявайте силата на думите. Всеки може да каже нещо, което да сломи човек в труден момент. Достоен за уважение е онзи, който окуражава останалите.