Ставам сутринта.
Излизам от вкъщи.
На тротоара има яма.
Не я виждам
и падам в нея.
 
На следващия ден
излизам от вкъщи, 
забравям, че на тротоара има яма,
и отново падам в нея.
 
На третия ден
Излизам от къщи и опитвам да си спомня,
че има яма на тротоара.
Въпреки това, 
забравям 
и падам в нея
 
На четвъртия ден
Излизам от къщи и опитвам да си спомня
за ямата на тротоара.
Спомням си 
и въпреки това, 
не виждам трапа и падам в него
 
На петия ден
излизам от къщи.
Спомням си, че трябва да внимавам 
за ямата на тротоара, 
и вървя гледайки надолу.
Виждам я и 
въпреки това 
падам в нея.
 
На шестия ден 
излизам от къщи.
Спомням си за ямата на тротоара.
Търся я с поглед,
опитвам се да я прескоча, 
но падам в нея.
 
На седмия ден 
излизам от къщи.
Виждам ямата.
Засилвам се, 
скачам, 
с върха на крака си докосвам отсрещния ръб, 
но не е достатъчно и падам в нея.
 
На осмия ден 
излизам от къщи,
виждам ямата,
засилвам се,
скачам,
стигам до другата страна!
Толкова съм горд от постижението, 
че празнувам с радостни подскоци....
И докато подскачам,
отново падам в рова.
 
На деветия ден
излизам от къщи,
виждам ямата,
засилвам се,
прескачам 
и продължавам пътя си.
 
На десетия ден,
точно днес, 
разбирам,
че е по-удобно
да вървя
по отсрещния тротоар.
 
Хорхе Букай, "Приказки за размисъл"