Веднъж трима братя видели щастието, седящо в една яма. Единият се приближил до ямата и помолил щастието за пари. Щастието го отрупало с пари и той си заминал доволен. 

 
Другият помолил за красива жена. Веднага я получил и си тръгнал радостен с нея. 
 
Третият брат се навел над ямата:
- Ти какво искаш? – попитало щастието
 - А ти какво искаш?- попитал той
- Извади ме от тук! – помолило щастието

Братът протегнал ръка, извадил щастието от ямата, обърнал се и поел по пътя си. Щастието тръгнало след него!