Живял едно време търговец на име Ма Уенан, който бил от областта Шинхуа, провинция Джиангсу в древен Китай. Ма бил образован и имал добри обноски. Неговата съпруга У била умна, хубава и сръчна домакиня, но се славела със своята арогантност и критичност към другите.

У не била в добри отношения със своята свекърва. Всеки път, когато Ма Уенан се прибирал вкъщи от пътуване, неговата съпруга и майка се оплаквали една през друга от раздорите си, без дори да се изслушват. Това угрижило Ма. Той знаел, че У не уважава майка му и искал да промени тази ситуация.

Един ден той направил план как да помогне на жена си да разбере защо има конфликти със свекърва си.

Следващият път, когато У започнала да се оплаква от майка му, Ма Уенан казал:

- Зная, че майка ми приказва много и съм решил да напуснем тази къща и да се отделим. Но роднините и приятелите ми не знаят колко труден човек е майка ми. Ако напуснем ей така изведнъж, хората ще кажат, че не сме изпълнили синовния си дълг и сме жестоки и безсърдечни. Затова ще трябва да я изтърпиш още месец-два. Ако можеш през този период от време да се отнасяш с майка ми уважително, всеки ще знае колко голяма е твоята синовна благочестивост и колко неразумна е моята майка. Тогава никой няма да може да ни критикува.

На У не й се искало да приеме предложението. Ма продължил:

- Ние ще излезем от тук скоро. През следващите няколко седмици можеш просто да се отнасяш с моята майка, така все едно е почтен гост. Ще е за кратко време.

Накрая У се съгласила. От този ден нататък тя станала невероятно добра и почтителна към свекърва си. Свекървата забеляза промяната и много се зарадвала. Тя била доволна и също станала много внимателна и любезна към снаха си. Техните конфликти намалели и взаимоотношенията им се подобрили.

След няколко дни Ма забелязал, че жена му не се оплаква. Той я попитал:

- Как се отнася с теб майка ми напоследък?

- По-добре - отговорила тя. Ma казал:

- Сега, когато тя е по-добра с теб, ти ще трябва да си дори още по-внимателна с нея, за да покажеш на всеки колко уважително се отнасяш ти и колко неразумна е моята майка. Само тогава ще можем да излезем оттук лесно.

У кимнала утвърдително.

Минали още няколко дни. Ма Уенан пак запитал жена си:

- Как се отнася с теб майка ми?

У отвърнала:

- Сега майка се отнася с мене така добре, че аз не искам вече да напускам. За мене ще е чест да живея тук и да изпълнявам своите задължения към нея.

След това У започнала да се разбира много добре със своята свекърва. Всеки хвалел тяхното семейство и го давал като пример за хармония в отношенията между различните поколения.

Скъпи дами, може би хората, с които се карате най-много, имат най-голяма нужда от вашата добра дума и загриженост