Проблемът не е.
Че жените са от Венера.
А мъжете от Марс.

Не е, че жените искат романтика.
А мъжете спокойствие.

Не е, че жените харесват комедии.
А мъжете фантастика.

Не е, че на жените им се ходи на театър.
А на мъжете на мач.

Не е, че жените искат близост.
А мъжете искат секс.

Не е, че жените понякога са много емоционални.
А мъжете не са.

Не е, че на жените им се говори.
А на мъжете им се мълчи.

Не е, че жените държат на малките неща.
А мъжете рядко ги забелязват.

Проблемът е.
Че жените слушат твърде внимателно.
А мъжете.
Недостатъчно.