Една притча, която ще ви накара да се замислите за начина, по който взимате решения. За начина, по който живеете. Една притча, която ще отвори очите ви. 

Веднъж Учителят задал следната гатанка на своите ученици:

- На брега седели две жаби. Едната от тях решила да скочи във водата. Колко жаби останали на брега?

Учениците се спогледали, готови да прихнат пред очевидно лесния отговор. Но един от тях изпреварил всички:

- Две… - казал неуверено той за изненада на всички останали.

- Точно така! – усмихнал се доволен Учителят. Да, едната жаба решила да скочи, но нищо повече не направила. Никога не бъркайте действието с вземането на решение.

Автор: Неизвестен