Във връзка с рехабилитация на бул. „Цариградско шосе”, участък от бул. „П. К. Яворов” до надлез над бул. „Д-р Г. М. Димитров” и участък от бул. „Александър Малинов” до Софийски околовръстен път /включително прилежащите съоръжения/ се въвежда временна организация на движението по южното пътно платно на бул. „Цариградско шосе” от р. Искър до Околовръстен път:

От 04.30 часа на 20.04.2015 г. до 24.00 часа на 10.06.2015 г. се забранява влизането на превозни средства по южното пътно платно на бул. „Цариградско шосе” между моста на р. Искър и Околовръстен път. Движението на превозни средства да се извършва двупосочно в северното пътно платно на бул. „Цариградско шосе” в същия участък.

От 04.30 часа на 20.04.2015 г. до 24.00 часа на 10.06.2015 г. се изместват съществуващите автобусни спирки „Моста за резиденция Врана” с код 1090, „Разклона за с. Герман” с код 1428, „Резиденция Врана” с код 1466 и „Околовръстен път” с код 1183 от южното пратно на булеварда в разделителната му ивица.