Да не остане без черупка…

Най-дълбокият страх на хората от зодия Рак е, че няма да могат добре да се погрижат за себе си и онези, които обичат. Мисълта, че няма какво да сложи на масата или с какво да плати наема, обикновено носи безсънни нощи на Рака, но освен това го кара да стане рано сутринта и да направи нещо по въпроса. Този страх кара Рака да работи неуморно, за да не би някога да остане без дом.

Страхът да не бъде емоционално наранен е също много сериозен проблем за Рака. Има нещо в характера им, което ги кара да мислят, че ще се разпаднат на милион парченца, ако някой ги нарани. Раците могат да станат потайни, като си мислят, че колкото по-малко се зная за тях самите и за плановете им, толкова по-безопасно ще е за тях. Заради тези страхове Раците понякога се изкушават да изградят висока стена между себе си и останалия сват, като си мислят, че така могат да се защитят.