Стрелците лъжат вдъхновено, но глупаво. При това често пъти без да имат конкретна причина. Техните лъжи вбесяват околните, тъй като все едно са зашити с бели конци.


Характерна черта на Стрелците е хроничната им неспособност да допуснат, че някой друг, освен тях самите, е прав и именно това може да ги накара в ход да съчинят всякакви (дори и) неправдоподобни измислици. Впоследствие, ако нуждата от лъжа отпадне или някой се опита да ги "хване в крачка", те с лекота и очарователна усмивка се отричат от думите си, твърдейки, че подобно нещо те никога, ама никога не са и споменавали.

Лъжите им са плоски и с "давността" на сапунен мехур, тъй като Стрелците не са склонни към заплитането на дългосрочни интриги. За тях е важно да настояват на своето - тук и сега! Често пъти това става повод околните да не се доверяват на представителите на въпросната зодия и да ги възприемат като лъжливи овчарчета.

Стрелците, както и Лъвовете обичат да преувеличават и да украсяват всичко - заслугите си, грозящата ги в даден момент опасност, поетите рискове, собствената си привлекателност и значимост.