А това са отмъстители – досадници, от типа на “червените дяволчета”. Те, макар и в името на справедливостта и принципността, всячески ще заколят всички, които им попаднат пред голата шашка, но само че докато се наканят да свършат това, се оказва, че няма кого да колят!

А всъщност те не могат и да направят каквото и да било, ако наоколо няма публика... колкото може по-многолюдна. Без публика им е скучно и някак си съвсем не назидателно. За същата тази справедливост първо трябва да се събере целия народ, да им се обясни, видите ли и да видят какъв гад е обиждача.

Като всички с болни принципи, стрелците рядко са злопаметни. При това ако се срещнат с въпросния човек, да кажем след двадесет години, Стрелецът с преголяма радост ще направи това и даже окото му няма да мигне.

Само в едно отмъщение Стрелците са преуспели пред представителите на другите зодиакални знаци - това е мястото на бюрокрацията. Представете си например, че се налага да вземете от някаква си там лелка справка за това, че ви е направена ваксина от грип, но по нещастно стечение на обстоятелствата незнайно кога сте настъпил тази лелка и не е последвало извинение. И макар че отивате при нея по каналния ред, ще се наложи да преминете всичките тридесет кръга на ада, рая и чистилището, докато не съберете пълна справка за чистотата на родословното си дърво до девето коляно и не и ги представите в потвърждение на това, че все- пак имате право да получите въпросната справка… А после тя още три години ще я преразглежда и ще търси съгласуване пред различни комисии и ще се опитва да направи още някоя пакост. Накрая ще ви издаде справката без печат и не дай Бог, да се окаже, че се състои от два документа, ще ви я изпрати така, че да ги получите поотделно в двата противоположни края на града.

И знайте: ще забрави да позвъни, за да ви информира.