Стремеж за правене на добро на всички

Един от основните инструменти, които Скорпионите могат да използват, за да ги насочва за положително изразяване на силата им, е намерението да направят онова, което е най-добро за всички. Когато се борят за доброто на всички (включително своето), те стават изключително изобретателни и проницателни, преобразувайки ситуациите по един положителен дори магически начин. Един от най-лесните начини да се измъкнат от емоционално и умствено помрачение, упорито нашепващо им, че „всичко отива по дяволите“, е да приложат творческата си сила, за да видят как нещата могат да се трансформират в нещо полезно за тях самите и за другите.