Всеизвестно е, че евреите се отнасят изключително трепетно към децата си. Щастливото детство и благополучието на децата им са от първостепенно значение за тях. Именно тези шест златни правила на възпитанието на еврейските майки помагат на зрелите евреи да бъдат уверени в себе си, целеустремени и да се чувстват на мястото си в този живот.

1. Моето дете е златно. Просто от време на време прави бели.

Еврейската майка не само, че няма да изрече, но дори няма и да си помисли, че детето ѝ е лошо. От нея можете да чуете единствено: „Как такова чудесно дете е могло да допусне подобна грешка?” Белите и непослушанието са характерни за децата. А постоянната критика може да комплексира детето. Затова и то е винаги добро! Лоша може да бъде единствено постъпката му. Целта на възпитанието е да откриете причините за тези постъпки и да се избавите от тях.

2. Детето може да прави всичко, освен онова, което му е забранено.

Еврейските семейства позволяват много неща на децата си, не им се карат за дреболии, не обръщат внимание на малките бели. Но има такива неща, които никога и при никакви обстоятелства не бива да се правят. Това засяга уважението към по-възрастните, учението, здравето и други важни неща. Забраните не са много, но са непреклонни.

3. Светът трябва да знае какво невероятно дете имам.

Трябва да хвалите и да се гордеете с детето си не само в тесен семеен кръг, но да го споделяте и с околните. Това е толкова естествено за еврейските родители и толкова нетипично за нас. Позволете на детето си да разбере, колко силно се гордеете с него. Така то ще се стреми да не ви разочарова и ще се старае още по-силно.

4. Бъди щастлив в семейството си, за да може и детето да е щастливо в него.

Рядко в еврейските семейства ще видите да се карат на децата. Просто всички се стараят да им дават добър личен пример. Децата постоянно следят и копират действията на възрастните. Ако искате да научите детето си да се радва на живота, то трябва да му дадете пример, как да го прави. Ако искате да живее щастлива – живейте щастливо и вие!

5. Да бъдеш родител е цяла наука.

Децата в еврейските семейства се възпитават така, че когато пораснат да станат добри родители. Чрез игри и забави се поставят основите на доброто възпитание, а в училищата и в синагогите се водят курсове за родители.

6. Детето трябва да е заето.

Тогава остава по-малко време да прави бели. Еврейските деца имат плътно планирано ежедневие от ранна детска възраст, което им помага да растат упорити и целеустремени.