Григор Вачков Григоров е роден на 26 май 1932 година. Жизненият му път приключва на 18 март 1980 година. 

Незабравимият Григор Вачков остава завинаги в историята на българското кино с ролите си в знакови филми. Нека си припомним част от тях:

"Кит", 1970

"Бягство в Ропотамо", 1973

"Най-добрият човек, когото познавам", 1973

"Мъжки времена",  1977

"Темната кория", 1977

"Топло", 1978

"Всички и никой", 1978

"Трите смъртни гряха", 1980

"Камионът", 1980

"Мера според мера", 1981