Разводът се смята за едно от най-травматичните преживявания в живота на човек, което оставя емоционален белег завинаги. В България младите хора си спестяват всички драми, произтичащи от развода, като не сключват брак.

 

Страната ни се оказа лидер по най-малко сключени бракове в проучване на "Евростат". Това, естествено, ни нарежда сред държавите с най-много извънбрачни деца. Причината да не сме първенците по най-много разводи е свързана с липсата на бракове. В България младите хора живеят на семейни начала, създават деца, но не бързат да сключват брак. Това е водеща тенденция и в Европа, показва проучването на "Евростат".

 

Латвия е сред страните с най-много разводи. Статистиката показва, че има по 4 развода на 1000 души. Като цяло разводите нарастват чувствително в Европейския съюз. Справка показва, че през 1990 година са отчетени 1,6 развода, а през 2010 година - 1,9 развода на 1000 души.

 

Интересно е да отбележим, че най-малко разводи има в Малта, Ирландия и Италия. Католиците се решават на тази стъпка по-рядко от останалото население. В Малта има едва 0,1 развода на 1000 души, в Ирландия - 0,7, а в Италия - 0,9.

 

Нарастване на разводите се наблюдава във Великобритания, Холандия, Франция, Норвегия, Белгия, Германия, Австрия. Най-често се решават на брак пък в Малта, Кипър, Гърция и Италия.

 

Разводите в България са 1,4 на 1000 души, но за сметка на това 56% от децата се раждат извън брак. В това отношение ни водят единствено Естония и Словения. През 2011 година 10 500 двойки са разтрогнали брака си у нас.

 

В глобален мащаб трябва да отбележим, че Южна Корея се нарежда сред десетте най-големи нации с най-високите нива на развод. Населението е повлияно от Запада, наблюдава се скъсване с конфуцианските ценности на семейството и патриархата. Още през 1997 година процентът на разводите нараства чувствително, което се обяснява и с икономическата катастрофа.

 

Чехия също се нарежда сред страните с най-много разводи - 3,11%. Тя е втората държава с най-много разводи след Литва. Стабилна конкуренция в това отношение й прави Куба, където разводите са 3,16%. Плашещата прогноза показва, че е твърде вероятно 70% от браковете да приключват с разводи. Причината за това е езиковата бариера, измамната природа на повечето от тези бракове, финансова печалба и получаването на визи.

 

Разводите в Молдова пък са 3,5%, което поставя страната една стъпка по-далеч от Куба. Нарастващата икономическа криза, в съчетание с претъпканите жилищни условия, само усложнява проблема.

 

Нарастване на разводите има още в Беларус (3,77%) и Украйна (3,79%). Русия се нарежда на първо място в списъка на страните с най-висок процент на разводите - 5,30%.  Русия, която е притисната между Европа и Азия, се старае да изглежда по-западна и следователно упражнява по-голяма свобода, което включва разтрогване на браковете и семейните взаимоотношения.

Както изглежда, разводите няма да започнат да намаляват. Младите хора сключват брак все по-рядко, но все по-често решават, че искат свобода.