Дискриминацията срещу жените и момичетата не е само морален въпрос. Тя също така носи и висока икономическа цена.

Има очевидна морална причина за насърчаване на равенството между половете в целия свят, но също така и икономическа. Държави, които дават възможности на момичетата и жените, са склонни да се развиват по-добре икономически, а тези, които не дават такива шансове, са по-малко развити. Почти всички най-бедни страни в света се оценяват слабо в критерия за равенство между половете, тъй като "дискриминацията срещу жените и момичетата носи и висока икономическа цена.“

Това, върху което се фокусират новите социални институции, са "основните структурни бариери, които отричат правата на жените и техния достъп до правосъдие, ресурси и възможности за овластяване." Те са базирани на данни от 160 страни и обхващат социални норми, практики и закони - като възрастта, на която момичетата могат законно да се женят, както и достъп до финансови услуги и други.

За съжаление, не всички 160 държави предоставят пълните данни, така че не разполагаме с голям ранг. Можете да видите петте най-добри и най-лоши страни за жени. Франция и Италия показват ниски нива на дискриминация ("много ниско" в класацията), докато страни като Бангладеш и Сомалия са в другата крайност ("много висока").

Ето как докладът на Центъра за развитие (OECD Development Center) описва положението на момичетата в най-долната част на ранг листата.
Дискриминацията на момичетата, като ранните бракове, ограничава образованието им, увеличава шансовете за бременност при девойките, и ограничава властта им за вземане на решения в рамките на семейството и способността им да направят информиран избор за доходите си или семейното благополучие. Бъдещо развитие, конкретни цели и действия трябва да се вземат под внимание за това как социалните институции блокират и се намесват в целия живот на жената и по този начин да се прекъсне този цикъл на неравенство.

Най-добрите страни за жени:

Белгия
Франция
Словения
Испания
Сърбия

Най-лошите страни за жени:

Чад
Мали
Гамбия
Судан
Йемен


Добрата новина е, че нещата се развиват добре на много места. Например, скоростта на ранните бракове в Малави падна от 36% през 2010 г. до 26% през 2014 г. И 63% от парламентарните представители в Руанда сега са жени, в сравнение с по-малко от 10% на места като Бразилия и Египет.
Страните с най-добри показатели като Белгия гарантират правата на жените в семейството, свободата, достъпа до ресурси, както и до граждански и политически права.

За разлика от тях, раннобрачните обичаи и неравните права за собственост пречат на напредъка на жените в държавите от Субсахарска Африка, малко напреднали в региона. Жените в 16 държави са изправени пред правни бариери, свързани с обичаите за получаване на финансови услуги, като откриване на банкова сметка или получаване на кредит.

В доклада още е написано:
В целия свят всеки ден, жените и момичетата изпитват някаква форма на дискриминация само защото са родени в женски пол. През живота си те ще се натъкнат на различни видове дискриминация, които ще повлияят на способността им за достъп до правосъдие, за да преследват своите мечти и да се възползват напълно от възможностите за разширяване на правата.