Чуждата осведоменост - Стрелецът трябва да има право на първия глас по всички въпроси. Неговото мнение е и последното. Точка.

 

Чуждата красота - близо до жената Стрелец трябва да бъде по-малко привлекателна приятелка (не и грозна обаче!), а до мъжа Стрелец - приятел, но не с толкова очарователна усмивка, моля!

 

Неизпълнените обещания - "Казал си нещо - направи го! Не ме карай да те чакам!" Това обаче на важи за обещанията, дадени от самите Стрелци... там има други (техни си) правила...

 

Скуката - "Ако не ми е интересно и весело с теб, значи не си достоен за вниманието ми."

 

Грозните хора - Стрелецът е голям естет, той мрази да гледа грозни неща и буквално се вледенява, когато общува с некрасиви хора.

 

Ненавистта към животните - домашните любимци на хората са приемани като тяхна визитна картичка от Стрелеца. "Ако животинчето изглежда добре и е доволно, то със стопанина му можем да бъдем приятели."

 

Индивидуалният стил - "Ти не изглеждаш и не се държиш като мен. Значи си ми съперник/ца."

 

Чуждите съвети - Правото да раздава съвети е единствено и само на Стрелеца. И той го прави - от щедро, по-щедро. Друг е въпросът доколко смислени са съветите му...

 

Независимостта - ако Стрелецът не може да повлияе на някой, то той започва активно да ненавижда дадения човек. Защо? Най-лесно е да се отговори - Егото... Но не мислете, че е толкова просто. За по-обективен отговор, попитайте някой Стрелец. Макар че е малко съмнително и той да съумее да Ви обясни. Най-много да го подразните заради това, че сте му задали толкова сложен въпрос, на който той няма точен отговор...