Стволовите клетки и медицината на бъдещето

Зачеването и раждането на нов живот са един от най-щастливите моменти за всяка двойка. Наред с радостта за родителите обаче предстои и голямата отговорност към новия член на семейството. Още преди раждането двойката може да помисли за здравето на своето дете като направи една важна застраховка за бъдещето. Това може да стане чрез съхраняване на стволови клетки от плацентарна кръв и/или тъкан от пъпна връв. Приложението на стволовите клетки с основание може да се приеме като част от медицината на бъдещето. Това са клетки, които притежават способността да се самопроизвеждат и да се изменят по контролиран начин в специализирани клетки, изграждащи различни органи и тъкани. Те стоят в основата на регенеративната медицина и са инструмент за възобновяване, възстановяване или изграждане отново на увредени органи и тъкани в човешкото тяло.

Като част от развитието на Медицински комплекс „Д-р Щерев” във високотехнологично лечебно заведение на негова територия са обособени специализирани крио помещения и иновативни лаборатории за съхранение и приложение на стволови клетки, които нямат аналог в България. В тях функционира водещата българска тъканна банка "Булген", чиито специалисти се грижат за професионалното пробовземане, изолиране и съхранение на стволови клетки. Допълнително екипите на Болница "Д-р Щерев" и Тъканна банка "Булген" развиват научна програма и внедряват "методики на бъдещето" в областта на регенеративната медицина. Активната експериментална работа и дългогодишният опит на членове на клиничните и лабораторните екипи в това число и проф. Станимир Кюркчиев, един от водещите български учени в тази област, позволява проучване на възможностите за приложение на стволовите клетки и разработване процедури за внедряването им в клиничната практика.

Съхраняване на стволови клетки – стъпка по стъпка

Всички бъдещи родители, избрали Медицински комплекс „Д-р Щерев” за раждането на своето дете, могат да се възползват при преференциални финансови условия от пакетната грижа „раждане плюс съхранение на стволови клетки.” Преди една бъдеща майка или двойка да се насочи към съхраняване се извършва консултация с лекуващия лекар и специалист от тъканната банка относно същността, възможностите и перспективите на стволовите клетки, отделени от плацентарна кръв (хемопоетични клетки) и тъкан от пъпна връв (мезенхимни клетки). Представят се условията на пробовземане и съхранение, както и етапите на манипулацията и изолиране на стволовите клетки. Двойката се запознава с финансовите условия и избира подходящия за нея финансов план. Преди настъпването на раждането се оформя пакетът от документи, който трябва да бъде подписан от бъдещата майка или родителска двойка. Екипът на Медицински комплекс „Д-р Щерев” и тъканната банка подготвят всичко останало като координация и подготовка на медицинско оборудване и консумативи за извършване на пробовземането в деня на раждането, последващото изолиране и анализ на годността на стволови клетки и тяхната обработка, замразяване и съхранение за продължителен период.

Стволовите клетки като здравна застраховка

Съхраняването на стволови клетки от плацентарна кръв и тъкан от пъпна връв е своеобразна здравна застраховка, която може да се извърши единствено при раждането на човек, а всеки родител се надява никога да не използва за своето дете или негово братче/сестриче. Въпреки това с развитието на медицината става все по-широк кръгът от заболявания, които могат да бъдат лекувани чрез приложение на стволови клетки.

Хемопоетичните стволови клетки (ХСК) например са отговорни за формирането на всички самоподържащи и саморегулиращи функции на кръвотворната система. Те имат способността бързо да се променят и да дават начало на клетките на кръвта и имунната система.  ХСК могат да възстановят всички клетъчни елементи на кръвотворната система – лимфоцити, гранулоцити, моноцити, еритроцити и др. ХСК могат да бъдат изолирани единствено от кръв от пъпна връв (плацентарна кръв), костен мозък и периферна кръв. През 80-те години на миналия век е доказано, че плацентарната кръв съдържа хемопоетични стволови клетки, които могат да заместят костния мозък като източник на клетки за трансплантация. В момента плацентарната кръв е най-богатият източник на ХСК, извличани чрез безболезнена процедура и подходящи за трансплантация с много по-ниски разходи за тяхната обработка и продължително съхранение. Групите от заболявания, при които към момента се прилага трансплантация на ХСК са разнообразни и включват различните видове лефкемия, лимфоми, наследствени аномалии на червените кръвни клетки, заболявания на кръвните клетки, вродени заболявания на имунната система, заболявания на метаболизма, рак на костния мозък и др.

Мезенхимните стволови клетки (МСК) на свой ред могат да се трансформират в различни типове клетки като: мастна тъкан, нервна тъкан, чернодробни клетки, поддържащи клетки в костния мозък, клетки, изграждащи сърдечния мускул, епителни клетки, клетки, изграждащи сухожилия, клетки, изграждащи мускули, клетки, изграждащи хрущяли, клетки, изграждащи костната система. Към момента се предвижда МСК да бъдат използвани като допълнително лечение при:  Сърдечни заболявания; Увреждания на нервната система; Костни дефекти и счупвания; Увреждания на хрущялна тъкан; Възстановяване на големи дефекти на кожата; Потискане на имунните реакции при трансплантация; Модулиране на имунните реакции при автоимунни заболявания; Възстановяване на дефекти на зъбите; В козметичната медицина и пластичната хирургия.

В последните години регенеративната медицина отбелязва все по-голям и бърз напредък и скоро към изброените по-горе заболявания, които могат да бъдат третирани с приложение на стволови клетки, ще се добавят и нови. В крайна сметка радостта от новия живот идва с отговорността за неговото съхраняване, а медицината на бъдещето дава тази възможност на отговорните родители.

Посетете Форума за бременност и детско здраве и спечелете съхранение на стволови клети

Тази година Медицински комплекс „Д-р Щерев“ и Тъканна банка „БулГен“ ще предоставят възможност за спечелването на намаление от пакета за раждане и съхранение на стволови клетки. Всеки един от посетителите на Форума за бременност и детско здраве може да участва в томболата на специализирания щанд на Медицински комплекс „Д-р Щерев”.

Форумът се организира от здравния портал ПУЛС и ще се проведе на 25 и 26 април в Интер Експо Център. Повече информация за събитието може да намерите ТУК