Европа – съвкупното наименование на идеалистичните ценности, чиито основни цели са четири - заетост и граждански права, премахване на всички препятствия, стоящи пред осъществяването на свободите на движение, увеличаване на участието на Европа при уреждане на световните проблеми и реформиране на институциите.

Днес честваме денят на европейската идеология и общност.

Денят на Европа е посветен на мира и обединението в Европа. На 9 май 1950 г. в Париж Робер Шуман (френски външен министър по това време) споделя своята идея за нова форма на политическо сътрудничество в Европа, която да направи войната между европейските народи немислима. Неговата идея е да се създаде европейска институция, която да обедини и управлява производството на френските и западногерманските въглища и стомана. Само година по-късно е подписан договорът за създаване на подобна институция. Предложението на Шуман се счита за началото на това, което днес наричаме Европейски съюз. Освен чисто стратегическите и политически, Европейският съюз представя и своите хуманно ориентирани идеи, които защитават човека и неговите права, благоденствието на нациите и „единство в многообразието“. Така названието „европеец“ се е превърнало в нарицателно за културен, ерудиран гражданин, с осъзнати позиции и ценности. 

Източник: Уикипедия