Супер луната днес ще бъде по-близо до Земята от обикновено, ще бъде по-голяма, по-ярка и със сигурност ще привлече вниманието в небето тази вечер. Нарича се още "Зимна" или "Гладна луна". 

Когато Луната е пълна и се намира в точката в орбитата си, когато е най-близо до Земята, тя се нарича Супер луна.

Следващата такава е на 20-ти март. Това може да се случи до четири пъти в годината. 

Защо зимната луна се нарича "Снежна Луна" и "Гладна Луна"?

Според НАСА терминът "Снежна луна" е историческото име, дадено на второто пълнолуние през зимата от някои индиански племена в САЩ. Тя се нарича така заради снеговалежа през това време на годината. Силният снеговалеж също е причина за алтернативното му име - "Гладна луна", поради трудността в намирането на храна.