Да възпитаваме и дисциплинираме децата си не означава да ги наказваме, а да подобряваме поведението им. Само тогава те могат да израснат и да бъдат отговорни възрастни.

Но тактиката при възпитание на 2-годишно няма да проработи при 10-годишно дете, а много родители не се досещат и продължават да се опитват да прилагат остарели методи.

Представяме ви хитри съвети за възпитание според възрастта на децата:

Между 1 и 2 години

Те обичат да изследват света си, така че ги оставете. Просто не забравяйте да ги контролирате, за да сте сигурни, че няма да се наранят.

Избягвайте: 

- Да си "тръгвате", децата изпитват ужас от изоставяне;
- Да викате, защото могат да приемат, че не са обичани;
- Дългите обяснения и забраните.

Опитайте:

- Да изместите вниманието от източника на евентуално нараняване;
- Да казвате ясно и силно "Не!";
- Да не се отдалечавате прекалено много.

Между 2 и 3 години

Децата в тази възраст постоянно се опитват да са самостоятелни, докато ние ги учим, че има ограничения. Това води до чувство на неудовлетвореност и непрестанни опити за измъкване.

Избягвайте: 

- Да забранявате;
- Да пренебрегвате детето, очаквайки то само да се справи;
- Пляскане.

Опитайте: 

- Да не губите контрол;
- Да не показвате безсилие;
- Да ги успокоите докрай;
- Да им обясните спокойно случващото се.

Между 3 и 5 години

Децата, които са на възраст да посещават предучилищна и детска градина, са се научили да признават реалността и ограниченията, но все пак се нуждаят от помощ за определяне на правилата и правилна преценка.

Избягвайте:

- Дългите лекции;
- Да заплашвате.

Опитайте:

- Да установите и да прилагате правила;
- Да дадете насоки за подходящо поведение;.
- Чрез комплименти да премахнете лошото поведение.

Между 6 и 12 години

В този период децата придобиват все по-голяма автономия, която искат да утвърдят пред родителите си и така започнат конфликтите. Сега те могат да избират своите приятели и интереси, но родителите все още контролират важните решения.

Избягвайте:

- Да определяте нереални наказания за лошо поведение;
- Да засрамвате детето заради неприемливото им поведение;
- Директно да налагате наказания, без да давате причина.

Опитайте:

- Да говорите с тях на разбираем език;
- Да установявате и спазвате домашните правила;
- Да отнемате привилегии като играчки и десерти;
- Да оставите последици от лошото им поведение да им се отразят.

Между 13 и 18 години

Юношите са известни с това, че опровергават ценностите и правилата на родителите си. Те се опитват да намерят себе си и да отстояват своята индивидуалност, така че се дистанцират от родителите си. Точно затова този период е изпълнен с конфликти.

Избягвайте:

- Да ги засрамвате, особено пред техни връстници;
- Да им "четете конско" или дълги лекции;
- Да използвате израза "Казах ти!".

Опитайте: 

- Да поставите правила според възрастта им;
- Да ги оставите сами да поемат отговорност за грешките си;
- Да разговаряте за интересни и необвързващи теми;
- Да сте на тяхно разположение.