Телец  е най-любвеобилният знак. Бащите Телци изискват прекалено много от децата си. Сами те са честни, искрени, надеждни и се опитват да възпитат същите качества у чедото си. Те са търпеливи и не обичат да бързат.

Родителят Телец трябва да внимава да не възпита детето си като краен материалист. Избягвайте да го обграждате с разкошни предмети, давайте им такива, които ще спомогнат за развитието им – музикални инструменти, гимнастически уреди, вместо скъпи дрехи.